- trẻ em biết tên bài xích hát, biết lắng nghe lựa chọn vẹn nhạc điệu của bài hát và chuyên chở ngẫu hứng theo lời ca.

Bạn đang xem: Bài hát chim mẹ chim con

- Qua trò nghịch trẻ biết tên loài vật và giờ kêu của chúng.

2. Kỹ năng:

- Rèn mang đến trẻ khả năng nghe chọn vẹn bài bác hát

- cách tân và phát triển khả năng chăm chú của trẻ

3. Thái độ:

- Trẻ hồi hộp tham gia vận động âm nhạc qua đó đóng góp phần giáo dục trẻ luôn luôn biết vâng lời phụ vương mẹ, thầy giáo và biết yêu dấu các con vật.

II. Chuẩn chỉnh bị

1. Đồ cần sử dụng của cô:

- Đài, đĩa, máy chiếu, sản phẩm công nghệ tính, bài bác giảng điện tử

- Nhạc bài hát: Chim chị em chim con.

- xiêm y đẹp và mũ chim mẹ.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục, nón chim non

III. TỔ CHỨC

 

Hoạt động của cô

 

 

 

 

 

Hoạt động

của trẻ

 

 

 

 

1. Vận động 1: Ổn định, tạo hứng thú

- Cô nói: (...Các nhỏ ơi, lại đây với cô, cô vừa thấy những con nhún nhảy theo nhạc điệu của phiên bản nhạc cực kỳ vui nhộn, chú ý bạn nào thì cũng thật xứng đáng yêu).

+ Cô Huệ còn thấy hôm nay các con tất cả một chiếc mũ khôn cùng đẹp ngơi nghỉ trên đầu. Những con hãy nói đến chiếc mũ của những con nào!

+ Ôi ! cô Huệ thấy những con và đúng là những chú chim con ngộ nghĩnh.

+ các chú chim hãy khoe tiếng hót của mình với những cô đi.

- Cô khen động viên trẻ

2. Vận động 2: Trò chơi – test tài của bé xíu (Sử dụng bài giảng năng lượng điện tử)

- Cô nói: các con ơi! bao quanh chúng bản thân còn có rất nhiều các con vật khác cũng có thể có những giờ kêu ngộ nghĩnh đấy! Để xem bạn nào xuất sắc biết nhiều tên con vật và giờ kêu của chúng. Cô mong mỏi thử tài những con sang một trò chơi chính là trò chơi Thử tài của bé

- phương pháp chơi: Sẽ có tương đối nhiều người chúng ta mới đến với lớp mình, nhiệm vụ của các con là nên đoán đúng tên với tiếng kêu của người sử dụng đó.

- phương pháp chơi: Sau 3 lượt chơi các bạn nào xuất sắc phát hiện nay đúng thì vẫn nhận được phần đông món quá rất đặc trưng và ý nghĩa.

+ các con đã sẵn sàng chưa?

+ Cô mở vedeo bài xích giảng để trẻ chơi?

- Cô khái quát trẻ chơi.

3. Chuyển động 3: Nghe hát Chim mẹ, chim con” - st: Đặng độc nhất Mai.

- Cô phụ đóng góp giả chim con mở ra trò chuyện cùng với trẻ.

+ Tôi vừa cất cánh qua trên đây thấy những bạn nhỏ dại chơi vui quá, giáo viên và chúng ta cho tôi nghịch với nhé.

+ cực kỳ vui lúc được chào đón bạn cho với lớp bọn chúng tôi, những chú chim nhỏ dại đáng yêu thương hãy vực lên dang rộng song cánh nhỏ dại của mình bay lượn chơi nhởi cùng chim người mẹ nào.

- Lần 1: Cô hát trên nền nhạc biểu lộ tình cảm qua cử chỉ, điệu bộ. Hỏi trẻ tên bài hát, thương hiệu tác giả

- Lần 2: (...Các nhỏ hãy một lần tiếp nữa cảm nhận các tình cảm của chim mẹ dành cho chim con bé bỏng bỏng nhé")

- Cô hát biểu hiện tình cảm và giao l­ưu cùng với trẻ.

+ Cô nói nội dung bài hát: bài hát chim bà mẹ chim nhỏ cho bọn họ thấy đàn chim nhỏ đang tung tăng dạo chơi bên mẹ, được chim bà mẹ rang rộng song cánh che trơ yêu thương. Cũng như các nhỏ bé yêu của cô từng ngày đến ngôi trường vui chơi cùng các bạn và được giáo viên yêu thương, quan tâm để chiều về bác con lại được về bên mái nhà êm ấm bên mẹ phụ thân như đông đảo chú chim nhỏ dại bay về tổ của mình.

- Lần 3: (...Các nhỏ hãy xem tình cảm thương với sự quan tâm của chim mẹ giành riêng cho chim nhỏ được các bạn Xuân Mai thể hiện như thế nào nhé.

- Xem video Xuân Mai màn trình diễn bài hát " Chim mẹ, chim con".

- Lần 4: hiện thời cô Huệ muốn các con hãy nghĩ về tới rất nhiều chú chim con đáng yêu và dễ thương đang cất cánh l­ượn và cất vang giờ hót trong trẻo thuộc giai điệu của bài xích hát chim bà bầu chim con.

(Trẻ nghe và cảm giác trọn vẹn nhạc điệu của của bài bác hát " chim bà bầu chim con")

- Giáo dục: Cô Huệ thấy bây giờ các chú chim bé đã có một buổi dạo nghịch thật vui cùng với bài xích hát chim mẹ, chim con. Cô Huệ mong mỏi rằng những con sẽ y như những chú chim con, luôn xinh xắn, dễ thương và đáng yêu và càng ngày càng ngoan hơn, biết vâng lời phụ vương mẹ, yêu quý những con vật quanh mình.

- Lần 5: trẻ con ngẫu hứng cùng thể hiện bài bác hát " Chim mẹ, chim con" với cô.

+ hiện thời các chim nhỏ hãy giang gần như đôi cánh cùng bay l­ợn với chim mẹ đi chơi nào!

h

 

 

 

 

 

- Trẻ chuyển vận theo nhạc cùng cô và bạn

 

 

- Trẻ nói về chiếc nón

 

 

 

- trẻ con lắng nghe

 

 

- Trẻ có tác dụng tiếng chim hót

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

 

- trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

- con trẻ trả lời

 

- Trẻ chú ý quan sát đoạn phim và nghịch trò chơi.

 

 

 

 

 

 

 

- con trẻ quan cạnh bên và lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe cô hát và vấn đáp câu hỏi

- con trẻ nghe cô hát lần hai

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng tai cô giảng nội dung bài hát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- con trẻ xem đoạn phim

 

 

 

- trẻ con nghe nhạc và cảm thấy giai điệu bài hát

 

 

 

 

 

 

 

- trẻ em lắng nghe

 

 

 

 

 

 

- Trẻ biểu thị ngẫu hứng cùng cô bài hát

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC

 

 

 

- Néi dung kÕt hîp:  Trß ch¬i: Tai ai tinh

 

 

 

1. KiÕn thøc:

- trẻ con biết tên bài hát, tên người sáng tác vµ đọc nội dung bài xích hát.

2. Kü n¨ng:

- RÌn đến trÎ thãi thân quen cã v¨n hãa khi nghe nh¹c, nghe h¸t.

II. ChuÈn bÞ

1. §å dïng cña c«:

- Nh¹c c¸c bµi: Chim mÑ chim con, d¹o ch¬i...

- phục trang đẹp vµ tìm chim mÑ.

2. §å dïng cña trÎ:

- Trang phôc, mũ chim non

 

 

 

 

 

 

 

III. TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ VËy c¸c b¹n chim xinh x¾n biÕt lµm g× nµo? )

+ H·y cïng thÓ hiÖn cho c¸c c« còng xem nµo!

+ ¤i, nh÷ng chó chim con cã tiÕng hãt rÊt ngé nghÜnh

+ Th­ëng c¸c nhỏ 1 trµng ph¸o tay!

- C« tæ chøc cho trÎ ch¬i: Bao qu¸t trÎ

+ C« khen tÊt c¶ c¸c con!

- Lần 2: (...C¸c con h·y mét lÇn n÷a c¶m nhËn nh÷ng t×nh c¶m cña chim mÑ giµnh mang đến chim con bÐ báng nhÐ")

+ C« h¸t thÓ hiÖn t×nh c¶m vµ giao l­u víi trÎ.

+ Xem video clip c¸c b¹n vào ch­¬ng tr×nh §å rª mÝ biÓu diÔn bµi h¸t " Chim mÑ, chim con".

+ con cã nhËn xÐt g× khi xem c¸c b¹n biÓu diÔn?

+ TrÎ ngÉu høng cïng thÓ hiÖn bµi h¸t " Chim mÑ, chim con" víi c«.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- trẻ em vận động.

- con trẻ lắng nghe cùng hưởng ứng thuộc cô

 

 

 

- Trẻ để ý đến trả lời.

- trẻ em lắng nghe

 

 

- Trẻ quan liêu sát!

 

- trẻ lắng nghe và cảm nhận bài bác hát.

- con trẻ nói cảm xúc

- Trẻ suy xét trả lời

 

 

- Trẻ thuộc hưởng ứng

- Trẻ lắng tai cô nói nội dung bài bác hát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- trẻ con xem đoạn phim và lắng nghe bài xích hát.

- trẻ nêu nhấn xét.

- Trẻ để ý đến và nói

- Trẻ chú ý lắng nghe với cảm thụ giai điệu.

 

 

 

- trẻ hào hứng chuyển vận cùng cô.

 

- Trẻ suy xét và lựa chọn bài xích hát.

 

- con trẻ thể hiện

 

 

 

 

 

- Trẻ hào hứng nghe cô nói.

 

 

 

 

 

 

 

- trẻ con hào hứng gia nhập trò chơi

 

- trẻ em lắng nghe

 

 

 

 

 

 

- Trẻ vận tải ngẫu hứng theo lời ca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC

TÊN BÀI

NDTT: NGHE HÁT: CHIM MẸ CHIM CON

NDKH: TCAN: TAI AI TINH

Ngày dạy: 14/ 3/ 2014

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thanh Tâm

I. Mục đích- yêu thương cầu.

- con kiến thức:

+ Trẻ cảm giác được giai điệu, tình cảm của bài bác hát.

+ trẻ biết ngẫu hứng theo giai điệu bài xích hát.

- Kỹ năng:

+ trẻ có tài năng lắng nghe trọn vẹn giai điệu của bài bác hát.

+ Luyện tai nghe mang lại trẻ.

- Thái độ: trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

II. Chuẩn chỉnh bị:

1. Chuẩn bị của cô:

- Bộ xiêm y thiên thần.

- mũ chim.

- Đài, đĩa nhạc bài chim chị em chim con.

2. Chuẩn bị của trẻ:

- mũ chim.

- con trẻ có tư tưởng thoải mái, vui vẻ.

III. Cách tiến hành:

Hoạt đụng của cô

Hoạt đụng của trẻ

1. Gây hứng thú, ra mắt bài:

- từ bây giờ cô thấy lớp mình có điều kỳ cục đấy, đố chúng ta nào biết sẽ là điều kì quặc gì?

- bao gồm mũ xinh, xống áo đẹp.

- Xung quanh những con còn tồn tại những loài vật có giờ kêu đặc thù của loài mình nữa đấy, để tìm hiểu được có những loài vật gì thì hiện nay cô sẽ cho cái đó mình chơi trò chơi “Tai ai tinh nhé”

2. TCAN: “Tai ai tinh”

- biện pháp chơi:

Nhiệm vụ của các con là phải chú ý nghe coi tiếng con vật gì kêu.

- đến trẻ chơi:

Cô mở theo thứ tự tiếng kêu của những con vật: nhỏ gà, con mèo, nhỏ chó đến trẻ nghe, hỏi các nhân, lớp về tên loài vật tương ưng với tiếng kêu.

Hãy quan sát cô xem nhỏ phát hiện nay được gì nào? (Cô cũng đều có mũ chim)

Hôm nay cô có muốn làm các chú chim nhằm khoe giọng hót của mình, hiện thời chúng mình cùng chú ý nghe nhé

3. Nghe hát: Chim chị em chim con (Đặng tuyệt nhất Mai)

- Cô hát:

+ Lần 1: diễn tả tình cảm theo bài hát.

Cô vừa hát cho những con nghe bài bác hát “Chim người mẹ chim con của nhạc sĩ Đặng tuyệt nhất Mai đấy.

Cho trẻ nhắc lại thương hiệu bài: các nhân, lớp đề cập lại.

- Giảng nội dung bài bác hát: bài xích hát nói lên cảm tình của chim người mẹ và chim bé như tình cảm của những cô giáo so với các con, hằng ngày chúng mình mang đến trường được các cô chuyên sóc, bảo ban và mang lại chiều lại được bố mẹ đón trở vè bên gia đình như đều chú chim non tìm đến tổ.

Sau đây chúng mình cùng cảm nhận lại nhạc điệu của bài hát này nhé.

- Cô hát lần 2: Hát phối hợp minh họa theo bài hát.

Cô thấy các con đang được biểu thị tài năng của bản thân mình rồi, cô cũng đã được thể hiện nhưng không biết những bạn nhỏ dại khác trong lịch trình Đồrêmi thể hiện bài xích hát này như thế nào, chúng mình cùng hướng lên màn hình hiển thị nhé.

- Lần 3: Nghe đĩa hát.

* giáo dục trẻ: lúc này những chú chim non của ngôi trường MN Đồng Thịnh rất đáng yêu, cô hy vọng rằng phần lớn chú chim càng ngày càng xinh hơn, ngoan hơn, để luôn được ông bà cha mẹ yêu quý.

* Kết thúc: Mở nhạc bài xích hát chim mẹ chim con bao gồm lời

Nào các chú chim bé bé dại của cô ơi, hãy thuộc cô thể hiện bài hát này thật hoặc như là các cả nhà trong lịch trình Đồrêmi - ra chơi.

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC

TÊN BÀI

NDTT: NGHE HÁT: CHIM MẸ CHIM CON

NDKH: TCAN: TAI AI TINH

Ngày dạy: 14/ 3/ 2014

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thanh Tâm

I. Mục đích- yêu cầu.

- con kiến thức:

+ Trẻ cảm nhận được giai điệu, tình cảm của bài hát.

+ trẻ em biết ngẫu hứng theo giai điệu bài hát.

- Kỹ năng:

+ trẻ có tài năng lắng nghe trọn vẹn giai điệu của bài xích hát.

Xem thêm:

+ Luyện tai nghe đến trẻ.

- Thái độ: con trẻ hứng thú gia nhập hoạt động.

II. Chuẩn chỉnh bị:

1. Sẵn sàng của cô:

- Bộ xiêm y thiên thần.

- nón chim.

- Đài, đĩa nhạc bài xích chim mẹ chim con.

2. Sẵn sàng của trẻ:

- nón chim.

- trẻ em có tư tưởng thoải mái, vui vẻ.

III. Giải pháp tiến hành:

Hoạt rượu cồn của cô

Hoạt rượu cồn của trẻ

1. Gây hứng thú, trình làng bài:

- từ bây giờ cô thấy lớp mình bao gồm điều kỳ lạ đấy, đố chúng ta nào biết chính là điều kì khôi gì?

À, hôm nay cô thấy chúng ta nào cũng có 1 chiếc mũ chim xinh xắn, những con của cô hôm nay là những chú chim nhỏ tuổi trông thật đáng yêu đấy.

Các chú chim nhỏ tuổi của cô ơi, xung quanh những con còn có những loài vật có tiếng kêu dễ thương và đáng yêu nữa đấy, chúng mình có biết những loài vật đó không, để biết được gồm những con vật gì thì hiện giờ cô sẽ cho việc đó mình chơi trò chơi “Tai ai tinh nhé”

2. TCAN: “Tai ai tinh”

- biện pháp chơi:

Nhiệm vụ của các con là phải chăm chú nghe coi tiếng loài vật gì kêu.

- mang đến trẻ chơi:

Cô mở theo thứ tự tiếng kêu của những con vật: nhỏ gà, nhỏ mèo, bé chó đến trẻ nghe, hỏi những nhân, lớp về tên loài vật tương ưng với giờ đồng hồ kêu.

Ôi, lúc này các chú chim siêu giỏi, còn phát hiện ra thêm được nhiều các bạn khác nữa đấy.

những con rất giỏi rồi, dẫu vậy còn cô không được trổ tài, cô mong chúng mình cùng khích lệ cô nào (vỗ tay) Hãy chú ý cô xem nhỏ phát hiện được gì nào? (Cô cũng có thể có mũ chim)

Hôm nay cô vẫn muốn làm các chú chim để khoe giọng hót của mình, bây chừ chúng mình cùng chú ý nghe nhé

3. Nghe hát: Chim chị em chim con (Đặng tuyệt nhất Mai)

- Cô hát:

+ Lần 1: biểu thị tình cảm theo bài bác hát.

Các nhỏ thấy phần biểu thị của cô vắt nào (động viên cô)

Cô vừa hát cho những con nghe bài hát “Chim chị em chim nhỏ của nhạc sĩ Đặng độc nhất Mai đấy.

Cho trẻ nói lại thương hiệu bài: các nhân, lớp nhắc lại.

- Giảng nội dung bài xích hát: bài bác hát nói lên cảm tình của chim chị em và chim bé như tình cảm của các cô giáo so với các con, từng ngày chúng mình mang đến trường được các cô chăm sóc, dạy dỗ và đến chiều lại được cha mẹ đón trở vè bên mái ấm gia đình như phần nhiều chú chim non tìm về tổ.

Sau đây bọn chúng mình cùng cảm nhận lại giai điệu của bài hát này nhé.

- Cô hát lần 2: Hát phối hợp minh họa theo bài bác hát.

Cô thấy các con sẽ được biểu lộ tài năng của bản thân rồi, cô cũng được thể hiện nhưng không biết các bạn bé dại khác trong chương trình Đồrêmi thể hiện bài bác hát này như vậy nào, bọn chúng mình thuộc hướng lên màn hình hiển thị nhé.

- Lần 3: Nghe đĩa hát.

* giáo dục và đào tạo trẻ: lúc này những chú chim non của trường MN Đồng Thịnh rất đáng yêu, cô ao ước rằng đều chú chim ngày càng xinh hơn, ngoan hơn, để luôn được ông bà bố mẹ yêu quý.

* Kết thúc: Mở nhạc bài hát chim bà bầu chim con bao gồm lời

Nào các chú chim bé nhỏ của cô ơi, hãy cùng cô thể hiện bài xích hát này thật hay như các anh chị trong lịch trình Đồrêmi - ra chơi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC

TÊN BÀI

NDTT: NGHE HÁT: CHIM MẸ CHIM CON

NDKH: TCAN: TAI AI TINH

Ngày dạy: 14/ 3/ 2014

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thanh Tâm

I. Mục đích- yêu cầu.

- kiến thức:

+ Trẻ cảm nhận được giai điệu, tình cảm của bài hát.

+ trẻ biết ngẫu hứng theo giai điệu bài hát.

- Kỹ năng:

+ trẻ con có năng lực lắng nghe vừa đủ giai điệu của bài hát.

+ Luyện tai nghe mang đến trẻ.

- Thái độ: con trẻ hứng thú thâm nhập hoạt động.

II. Chuẩn bị:

1. Sẵn sàng của cô:

- Bộ xiêm y thiên thần.

- nón chim.

- Đài, đĩa nhạc bài xích chim bà bầu chim con.

2. Chuẩn bị của trẻ:

- nón chim.

- trẻ có tư tưởng thoải mái, vui vẻ.

III. Giải pháp tiến hành:

Hoạt rượu cồn của cô

Hoạt hễ của trẻ

1. Tạo hứng thú, trình làng bài:

- từ bây giờ cô thấy lớp mình tất cả điều kỳ cục đấy, đố chúng ta nào biết sẽ là điều kì dị gì?

- bao gồm mũ xinh, áo xống đẹp.

- Xung quanh các con còn tồn tại những loài vật có tiếng kêu đặc thù của chủng loại mình nữa đấy, để tìm hiểu được tất cả những con vật gì thì bây chừ cô sẽ cho chúng mình chơi trò chơi “Tai ai tinh nhé”

2. TCAN: “Tai ai tinh”

- biện pháp chơi:

Nhiệm vụ của các con là phải chăm chú nghe xem tiếng con vật gì kêu.

- cho trẻ chơi:

Cô mở theo thứ tự tiếng kêu của các con vật: bé gà, nhỏ mèo, bé chó mang lại trẻ nghe, hỏi những nhân, lớp về tên con vật tương ưng với giờ kêu.

Hãy nhìn cô xem nhỏ phát hiện được gì nào? (Cô cũng đều có mũ chim)

Hôm nay cô vẫn muốn làm các chú chim nhằm khoe giọng hót của mình, hiện giờ chúng mình cùng để ý nghe nhé

3. Nghe hát: Chim bà bầu chim con (Đặng nhất Mai)

- Cô hát:

+ Lần 1: diễn đạt tình cảm theo bài hát.

Cô vừa hát cho những con nghe bài hát “Chim bà mẹ chim con của nhạc sĩ Đặng tuyệt nhất Mai đấy.

Cho trẻ nói lại thương hiệu bài: những nhân, lớp kể lại.

- Giảng nội dung bài bác hát: bài bác hát nói lên cảm tình của chim người mẹ và chim bé như tình cảm của các cô giáo đối với các con, mỗi ngày chúng mình mang đến trường được các cô siêng sóc, dạy bảo và cho chiều lại được cha mẹ đón trở vè bên gia đình như phần đa chú chim non tìm tới tổ.

Sau đây chúng mình cùng cảm nhận lại nhạc điệu của bài hát này nhé.

- Cô hát lần 2: Hát phối hợp minh họa theo bài bác hát.

Cô thấy những con vẫn được biểu lộ tài năng của chính mình rồi, cô cũng được thể hiện cơ mà không biết những bạn nhỏ tuổi khác trong công tác Đồrêmi thể hiện bài xích hát này như thế nào, chúng mình cùng hướng lên màn hình hiển thị nhé.

- Lần 3: Nghe đĩa hát.

* giáo dục đào tạo trẻ: hôm nay những chú chim non của ngôi trường MN Đồng Thịnh rất đáng để yêu, cô ao ước rằng hầu hết chú chim càng ngày càng xinh hơn, ngoan hơn, để luôn luôn được ông bà bố mẹ yêu quý.

* Kết thúc: Mở nhạc bài hát chim mẹ chim con tất cả lời

Nào các chú chim bé nhỏ của cô ơi, hãy cùng cô thể hiện bài bác hát này thật hoặc như là các anh chị trong công tác Đồrêmi - ra chơi.

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC

TÊN BÀI

NDTT: NGHE HÁT: CHIM MẸ CHIM CON

NDKH: TCAN: TAI AI TINH

Ngày dạy: 14/ 3/ 2014

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thanh Tâm

I. Mục đích- yêu thương cầu.

- con kiến thức:

+ Trẻ cảm giác được giai điệu, cảm tình của bài hát.

+ con trẻ biết ngẫu hứng theo giai điệu bài xích hát.

- Kỹ năng:

+ trẻ con có kỹ năng lắng nghe toàn diện giai điệu của bài bác hát.

+ Luyện tai nghe mang đến trẻ.

- Thái độ: con trẻ hứng thú thâm nhập hoạt động.

II. Chuẩn chỉnh bị:

1. Chuẩn bị của cô:

- Bộ xiêm y thiên thần.

- mũ chim.

- Đài, đĩa nhạc bài bác chim người mẹ chim con.

2. Sẵn sàng của trẻ:

- nón chim.

- trẻ con có tư tưởng thoải mái, vui vẻ.

III. Phương pháp tiến hành:

Hoạt đụng của cô

Hoạt hễ của trẻ

1. Gây hứng thú, reviews bài:

- bây giờ cô thấy lớp mình có điều kỳ quái đấy, đố bạn nào biết sẽ là điều lạ mắt gì?

À, bây giờ cô thấy các bạn nào cũng có một chiếc nón chim xinh xắn, những con của cô từ bây giờ là các chú chim nhỏ trông thật đáng yêu đấy.

Các chú chim nhỏ dại của cô ơi, xung quanh những con còn tồn tại những con vật có giờ đồng hồ kêu đáng yêu nữa đấy, chúng mình tất cả biết những con vật đó không, để tìm hiểu được gồm những con vật gì thì bây chừ cô sẽ cho việc đó mình chơi trò chơi “Tai ai tinh nhé”

2. TCAN: “Tai ai tinh”

- biện pháp chơi:

Nhiệm vụ của những con là phải chăm chú nghe xem tiếng con vật gì kêu.

- mang đến trẻ chơi:

Cô mở theo thứ tự tiếng kêu của các con vật: nhỏ gà, bé mèo, bé chó mang lại trẻ nghe, hỏi những nhân, lớp về tên con vật tương ưng với tiếng kêu.

Ôi, lúc này các chú chim khôn cùng giỏi, còn phát hiện ra thêm được nhiều các bạn khác nữa đấy.

các con rất giỏi rồi, nhưng lại còn cô không được trổ tài, cô ước ao chúng bản thân cùng cổ vũ cô làm sao (vỗ tay) Hãy quan sát cô xem nhỏ phát hiện tại được gì nào? (Cô cũng có mũ chim)

Hôm nay cô cũng muốn làm những chú chim nhằm khoe giọng hót của mình, hiện thời chúng bản thân cùng chú ý nghe nhé

3. Nghe hát: Chim chị em chim con (Đặng tốt nhất Mai)

- Cô hát:

+ Lần 1: biểu thị tình cảm theo bài xích hát.

Các bé thấy phần biểu lộ của cô thay nào (động viên cô)

Cô vừa hát cho những con nghe bài xích hát “Chim bà bầu chim con của nhạc sĩ Đặng tốt nhất Mai đấy.

Cho trẻ đề cập lại tên bài: các nhân, lớp kể lại.

- Giảng nội dung bài bác hát: bài bác hát nói lên cảm xúc của chim người mẹ và chim bé như tình cảm của những cô giáo đối với các con, hằng ngày chúng mình mang lại trường được các cô chăm sóc, dạy dỗ và cho chiều lại được phụ huynh đón trở vè bên gia đình như hầu như chú chim non tìm tới tổ.

Sau đây chúng mình cùng cảm nhận lại giai điệu của bài xích hát này nhé.

- Cô hát lần 2: Hát phối kết hợp minh họa theo bài hát.

Cô thấy các con sẽ được diễn tả tài năng của chính mình rồi, cô cũng được thể hiện tuy vậy không biết các bạn nhỏ dại khác trong chương trình Đồrêmi thể hiện bài hát này như vậy nào, bọn chúng mình cùng hướng lên màn hình hiển thị nhé.

- Lần 3: Nghe đĩa hát.

* giáo dục và đào tạo trẻ: bây giờ những chú chim non của trường MN Đồng Thịnh rất rất đáng yêu, cô ước ao rằng hồ hết chú chim ngày càng xinh hơn, ngoan hơn, để luôn luôn được ông bà cha mẹ yêu quý.

* Kết thúc: Mở nhạc bài hát chim chị em chim con gồm lời

Nào các chú chim bé nhỏ dại của cô ơi, hãy cùng cô thể hiện bài xích hát này thật hoặc như là các anh chị trong công tác Đồrêmi - ra chơi.

Bài viết liên quan