Bạn là fan mới bước đầu học giờ Hàn? Bạn đo đắn phải bắt đầu học trường đoản cú đâu? Vậy thì hãy cùng coi 100 câu tiếng Hàn thông dụng dưới đây và học theo nhé. Chắc chắn sẽ góp bạn dễ dãi hơn trong việc học tập và giao tiếp với người Hàn.

Bạn đang xem: An nyong ha sê yo

*

1.안녕하새요! / 안녕하십니까! /An yong ha se yo/ An yong ha sim ni kka/ : Xin chào.

2.안녕히 가세요/an-nyong-hi-ka-sê-yô/: tạm biệt (Chào người ra về)

3.안녕히 계세요/an-nyong-hi-kê-sê-yô/: tạm biệt (chào tín đồ ở lại)

4.감사해요/마워요 /kam-sa-hê-yô/ /kô-ma-wo-yô/: Cảm ơn (thân thiết)

5. 감사합니다/고맙습니다 /kam-sa-ham-ni-ta/ /kô-map-sưm-ni-ta/: Cảm ơn (cách lịch sự)

6. 고마워 /kô-ma-wo/: Cảm ơn (đối với anh em hoặc fan kém tuổi)

7. 죄송해요/미안해요 /chuê-sông-hê-yô/ hoặc /mi-an-hê-yô/: xin lỗi (cách thân thiện)

8. 죄송합니다/미안합니다 /chuê-sông-ham-ni-ta/ hoặc /mi-an-ham-ni-ta/: Xin lỗi (Cách định kỳ sự)

9. 실례합니다. / Sillyehamnida./: xin thất lễ (Khi có tác dụng phiền ai)

10. 만나서 반갑습니다.( Man mãng cầu so ban gap sưm mày ta ) khôn cùng vui được làm quen.

11. 즐겁게보내새요! (Chư ko un bo ne se yo) Chúc vui vẻ

12. 잘지냈어요? các bạn có khỏe khoắn không?

13. 저는 잘지내요. Cám ơn, tôi khỏe.

14. 이름이 무엇이에요? /I rưm mày mu ót mê man e yo/: Tên chúng ta là gì?

15. 제이름은 … 이에요. /chê i rư mưn …i ê yo/: thương hiệu tôi là…

16. 잘자요!/ 안영히 주무새요! /Jal ja yo/ An young hi chu mu se yo/: Chúc ngủ ngon giấc tiếng Hàn

17. 생일죽아합니다 /Seng il chu ka mê say ni ta/: Chúc mừng sinh nhật tiếng Hàn

18. 잠시만 기다리세요. /Cham-si-man-ki-ta-ri-sê-yô/ Xin đợi một lát ạ.

19. 다시 말슴해 주시겠어요? /Ta say đắm mal sư me ju yêu thích get so yo?/: làm cho ơn nói giống lần nữa

20. 천천히 말슴해 주시겠어요? /Chon chon hi mal sư me ju mê say get so yo/: bạn có thể nói ngưng trệ một chút được không?

21. 모르겠어요 /Mo rư get so yo/: tôi ko biết

22. 알겠어요 /Al get so yo/: tôi biết rồi

23. 저는 바빠요. /chơ-nưn -ba-ba-yô./ Tôi bận.

24.좋아요! /chô-a-yô./ Tốt!

25.안 되요. /an-tuê-yô/. Không được

26.아직 안되요. /a-chik-an-tuê-yô./ không được.

27. 저는 시간이 없어요. /chơ-nưn-xi-ka-ni-ợp-sơ-yô./ Tôi không có thời gian.

28. 맛있습니다. /ma-xít-sưm-ni-tà./ Ngon lắm!

29. 사랑해요. /sa-rang-he-yô./ Tôi yêu thương em.

Xem thêm: Thiết Kế Nhân Vật Hoạt Hình, Tạo Nhân Vật (Hoạt Hình) Trên Canva

30. 저는 못해요. /chơ-nưn-mốt-he-yô./ Tôi không làm cho được.

31. 집은 어디예요? /chi-pưn-ơ-ti-yê-yô?/ nhà bạn ở đâu?

32. 무슨일이 있어요? /mu-xưn-i-ri ít-xơ-yô/ tất cả chuyện gì vậy?

33. 뭘 하고 있어요? /muơl ha-kô -ít-xơ-yô/ các bạn đang làm cái gi vậy?

34. 어디서 오셧어요? /ô-ti-xô ô -xyơt -xơ-yô/ Bạn ở đâu đến?

35. 이거 얼마나예요? /i go eol ma na ye yo/ mẫu này từng nào tiền vậy?

36. 행운을 빕니다. /heng unưl bimni tà/ : chúc anh may mắn

37. 연락하겠습니다 (iơn lác ha kết xưm ni tà ) : tôi đang liên lạc cùng với anh chị

38. 저는 소개 하겠어요. /jo-nưn/sô-kê/ha-kek-so-yo/: Tôi xin tự giới thiệu

39. 오랜만이에요. /ô-rê-ma-ni-ê-yo/: thọ rồi ko gặp.

40. 전화 꼭 해세요. /chơn-hoa/kok/ha-se-yo/: Nhất định hãy call cho tôi nha.

41. 오늘 시간이 있어요? /ô-nưl si-kan-ni-it-sơ-yo/: Hôm ni có thời gian không?

42. 저는 한국 영화를 아주 좋아해요. /jo-nưn han-kuk-yơng-hoa-rưl a-chu chô-a-he-yo/: Tôi siêu thích xem phim Hàn Quốc.

43. 저는 책을 읽고 음악을 듣기 좋아해요. /chơ-nưn chek-kưn-ik-ko um-ak-kưl-tưk-ki cho-a-he-yo/: Tôi say mê đọc sách cùng nghe nhạc.

44. 당신은 쇼핑 하기를 좋아해요? /tang-sin-nưn syop-ping-ha-ki-rưl cho-a-he-yo/: Bạn tất cả thích đi buôn bán không?

45. 저는 무엇을 도와드릴 수 있어요? /jok-nưn mu-ot-sưl tô-oa-tư-ril-su-it-sơ-yo/: Tôi rất có thể giúp được gì cho chính mình không.

46. 이곳으로 가주세요 /i kot su ro ka chu se yo/: Hãy chuyển tôi đến add này.

47. 여기서 세워주세요 /yeo ki seo se uo chu se yo/: làm ơn dừng lại đây.

48. 당신의 전화기를 빌릴수 있을까요? /dang sin e cheon hoa ki rul bil li su ot sư kka yo/: TÔi hoàn toàn có thể mượn năng lượng điện thoại của doanh nghiệp được không?

49. 건강 챙기세요 /con cang jeng ki sê yo/: Anh hãy giữ lại gìn sức khỏe

50. 응원할게요 /ưng uôn hal kê yo/ Em đang ủng hộ

*

51. 보고 싶어요 /bô cô đắm đuối po yo/: Em nhớ anh

52. 첫눈에 반했어요 /jot nu ne ban het so yo/: yêu từ ánh nhìn đầu tiên

53. 아 진짜 하지 마 /a jin jja ha ji ma/: A, chớ mà

54. 진짜 마음에 들어요 /jin jja ma ư mê bốn ro yo/: thực sự hài long

55. 몸 조심하세요. /môm jo sim ha sê yo./: Hãy để ý sức khỏe khoắn nhé

56. 문제 없어요. /mun je op so yo./: không tồn tại vấn đề gì

57. 진정하세요. Jin jeong ha sê yo./: yên tâm đi ạ

58. 날씨가 어때요? /nal ssi ca o tte yo/: Thời tiết cầm nào?

59. 운이 나빴군요! / Un ni mãng cầu bbat kun yo / thiệt là xui xẻo!

60. 기분이 좋습니다 / ki bu ni chôt sưm ni ta / mình đang khôn cùng vui

61. 기분이 나쁩니다 / ki bu ni mãng cầu bbưm ni ta / tâm trạng mình ko được tốt

62. 배고파요 / Be cô page authority yo / mình đói

63. 배불러요 / Be bul lo yo / bản thân no

64. 한국 음식을 좋아해요? /Han kuc ưm si cưl chô a he yo/: bạn muốn món ăn uống Hàn không?

65. 밥 먹었어요? – Bap mo go sso – bạn ăn cơm chưa?

66. 얼마나 기다려야 해요? /Ol ma na ki ta ryo ya he yo/: Phải hóng bao lâu?

67.무슨 소리를 하는 거야? /Mu sưn sô ri rưl ha nưn teo ya/: giờ đồng hồ gì vậy?

68. 먼저 가 있어 /mòn jo ca không nhiều sò/ Cậu cứ đi trước đi

69. 같이 가 줄게 /ca đưa ra ca jul kê/: Tớ đi cùng rất cậu

70. 다음에 같이 가요 /tha ư mê ca chi ca yo/: Lần ở đầu cuối đi nha

71. 같이 갈까요? /Ca đưa ra cal kka yo? Đi chung với tớ không?

72. 따라오지 마 /ttà ra ô jo ma/: Đừng đi theo tôi

73. 너는 오지 마 /nò nưn ô ji ma/: Cậu đừng bao gồm lại đây

74. 고민하지 마 /cô min ha ji mà/: Đừng lo lắng

75. 놀리지 마! /nồ li ji ma/: Đừng trêu mình nữa

76. 지갑을 잃어버렸어요. /Ji ca bưl i ro bo riot so yồ/: Tôi bị mất ví tiền

77. 도와주세요. /Thồ oa ju sề yồ/: góp tôi với

78. 병원이 어디에요? /Byòng uô ni o ti ề yố./: bệnh viện ở đâu?

79. 의사를 불러줘요. /Ừi sa rưl bu lo jùo yô./: làm cho ơn gọi bác sĩ

80. 제 직업을 좋아합니다 /jê ji co bưl jô a mê say ni ta/: Tôi thích quá trình của tôi

81. 선택이 없어요 /son the ki op so yo/: không tồn tại sự lựa chọn

82. 이해해 주세요. – Hãy hiểu cho tôi

83. 기회를 주세요 – Xin hãy cho em có cơ hội

84. 불 꺼 주세요 – Hãy tắt đèn góp tôi

85. 용서해 주세요. – Hãy tha thứ đến tôi

86. 기대해 주세요 – chúng ta hãy đón hóng nha!

87. 일부러 그런 게 아니에요 – không phải tôi thay ý đâu ạ

88. 잘 부탁합니다 – Rất mong mỏi được giúp đỡ

89. 생각 좀 해 보고 연락 드릴게요 – Tôi suy xét rồi đang liên lạc lại sau

90. 난 무서워요. Nan mu so uo yo. Tôi sợ

91. 진정하세요. Jin jeong ha sê yo. Yên tâm đi ạ

92. 조심해요 / jô sim he yo / cẩn thận đấy

93. 당연하지! / thang yon ha ji / Đương nhiên rồi

94. 해 봐요 / he boa yo / làm thử xem sao

95. 수고하세요 / su cô ha sê yo / cầm cố lên nhé

96. 절대로 안돼 /chòl te rô ản tuề . Tuyệt đối không được

97. 할 수 있어요 /Hal su i sso yo . Cậu có thể mà

98. 괜찮을 거예요/Coen phụ vương nưl co yê yo/ đang ổn thôi mà

99. 정말? Thật không đấy?, thật á?

100. 대박 thiệt ko thể tin được

100 Câu giờ đồng hồ Hàn thông dụng làm việc trên hồ hết là rất nhiều câu àm fan Hàn áp dụng mỗi ngày. Vì chưng vậy, chúng ta hãy tranh thủ học tập ngay nhé!